Причина и Следствие Пример

Причина и Следствие Пример
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Риба в Дърво от Линда Мълали Хънт План за Урок

Риба на дърво от Линда Мълали Хънт

От Лорън Аюбе

Али не обича училище. Когато се опитва да чете или пише, думите просто танцуват наоколо и тя просто не може да го направи. Учителят й не я разбира и злобните момичета й се подиграват. Когато учителката й излиза в отпуск по майчинство, светът на Али се променя и това се дължи на г-н Даниелс. Той не е като другите. Всъщност той не е като никой друг, когото Али някога е срещала.
Риба на Дърво

Описание на Статията

Причина и Следствие от Риба в Дърво от Линда Мъли Хънт | Причини и Следствия Шаблони на Работен Лист

Текст на Статията

  • Name Date
  • CAUSE
  • CAUSE
  • Directions: Determine causes and an effect from the story. Write in the spaces below.
  • CAUSE
  • CAUSE
  • Fish in a Tree Cause and Effect
  • CAUSE
  • CAUSE
  • EFFECT:
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family