Дефиниция на Главния Герой

Актуализирано: 7/21/2017
Дефиниция на Главния Герой
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Literary Terms - Protagonist

Главен Герой

Storyboard That е Картинна Енциклопедия на Литературните Елементи

Научете повече за литературните термини чрез историите!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Дефиниция на Главния Герой

Текст на Статията

  • ГЛАВЕН ГЕРОЙ Главен герой е герой, който преследва основните цели на сюжета на историята.
  • Момчето знаеше, че пътят до пещерата на върха на планината ще бъде коварен, но наградата за съкровище го подтикна нататък.