Определяне на Ретроспекция

Определяне на Ретроспекция
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Литературни Термини - Flashback

Ретроспекция

Storyboard That е Картинна Енциклопедия на Литературните Елементи

Научете повече за литературните термини чрез сюжети!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • РЕТРОСПЕКЦИЯ Възпроизвеждането е начин за представяне на събитията, които са се случили преди текущото действие.
  • Саул седеше на плажа и си спомни за приключенията, които имаше с приятеля си Бърт тук като дете.
  • 
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family