Заради Уин Дикси - Речник

Заради Уин Дикси - Речник
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Заради Плановете за Уроци на Winn Dixie

Заради Уин Дикси от Кейт Ди Камило

Планове за Уроци от Елизабет Педро

Because of Winn-Dixie is a charming story about a little girl whose lonely life improves after rescuing and befriending a stray dog. This story warms up any dog lover and touches readers who have experienced loss or sadness in their lives.
Заради Уин Дикси

Описание на Статията

Поради урока по урока на Уин-Дикси

Текст на Статията

  • МАЗНО
  • ОБИДЕН
  • ПРОПОВЕДНИК
  • Нека се молим за тази мишка.
  • - Гущерите започнаха да скачат и змиите започнаха да се плъзгат, а Уин Дикси започна да лае и да преследва всичко, което се движеше.
  • - Изглеждаше обиден, когато извадих сапуна и водата, той не мислеше, че се нуждае от баня.
  • - Проповедникът вдигна мишката до опашката, отиде и я хвърли на входната врата.
  • "Поради речника на Уин-Дикси"
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family