Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи

Напрегната Времева Линия

Вижте Плана на Урока
Копирайте този Storyboard
Напрегната Времева Линия
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
ESL дейности със Storyboard That

ENL дейности с Storyboard That

От Оливър Смит

Storyboard That може да се използва за набор от различни дейности във всички области на преподаването на ENL, включително някои от потенциално по-сухите области като лексика и граматика. Може да се използва и като мощен инструмент за учителите да създават ресурси за своите класове, като работни листове или плакати.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Използвайте времева линия, за да покажете различните времена. Помогнете на ELL с граматиката, като правите комикси!

Текст на Статията

  • JACK WENT TO HIGH SCHOOL.
  • High School
  • Jack's Timeline
  • JACK WILL GRADUATE COLLEGE.
  • Class of 2021
  • Now
  • JACK IS CURRENTLY STUDYING IN COLLEGE.
Над 30 милиона създадени разкадровки