Определение на Символите

Актуализирано: 12/26/2017
Определение на Символите
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Literary Terms - Symbol

Символ

Storyboard That е Картинна Енциклопедия на Литературните Елементи

Научете повече за литературните термини чрез сюжети!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Определение на Символите

Текст на Статията

  • СИМВОЛ Символът е характер, място или обект, който представлява абстрактна идея или посочва тема.
  • Светият граал често е бил използван като символ на приключението и потенциалното безсмъртие в много произведения на литературата.