Определение на Символите

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Определение на Символите
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Литературни Термини – Символ

Символизъм в Литературата: Определение и Примери

Научете повече за литературните термини чрез сюжети!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Определение на Символите

Текст на Статията

  • СИМВОЛ Символът е характер, място или обект, който представлява абстрактна идея или посочва тема.
  • Светият граал често е бил използван като символ на приключението и потенциалното безсмъртие в много произведения на литературата.
Над 30 милиона създадени разкадровки