Шаблон на Плана на Екипа

Шаблон на Плана на Екипа
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Създайте Отчет за Състоянието

Създайте Отчет за Състоянието

Докладите за състоянието представляват актуализации на напредъка по проектите за хора, които трябва да се държат в цикъла. Отчетите за състоянието могат да бъдат за мениджъри, колеги колеги или хора извън проекта като заинтересовани страни. Целта на отчет за състоянието е да се даде възможност на публиката да разбере в какъв етап проектът е в процес на завършване. Докладът трябва да очертае дали проектът е на път да бъде завършен до крайния срок и какви са вече постигнатите резултати.
Вижте някои от другите ни бизнес ресурси!


Текст на Статията

  • Goal Statment
  • Who's Responsible for What?
  • Required Resources
  • What Could Go Wrong?
  • Desired Outcomes
  • Due Dates
Над 30 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family