Определение на Архетипа

Определение на Архетипа
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Литературни Термини – Архетип

Прототип

Storyboard That е Картинна Енциклопедия на Литературните Елементи

Научете повече за литературните термини чрез сюжети!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Определение на Архетипа

Текст на Статията

  • ПРОТОТИП Архетипът е общ характер, образ, символ или ситуация, която се среща в литературата и в живота и може да се счита за универсална в повечето култури.
  • Остави я този миг, злодей!
  • Героят се втурна към злодея в отчаян опит да спаси младата девойка.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family