Сравняване на Графиките

Сравняване на Графиките
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци по Движение

Движение и Кинематика

От Оливър Смит

Движението се изучава от учените от хилядолетия. Използването на визуални помагала за въвеждане на тези понятия улеснява студентите да придобият солидно разбиране и основа в кинематиката, която може да им помогне в редица други дейности и индустрии!
Движение

Описание на Статията

Време на Изместване Графики Vs. Графики на Скорост-време

Текст на Статията

 • Ускорение (Положително ускорение)
 • ПРИМЕРНА СИТУАЦИЯ
 • 
 • Изместване (м)
 • ГРАФИКА НА ИЗМЕСТВАНЕ-ВРЕМЕ
 • Скорост (m / s)
 • ГРАФИКА НА СКОРОСТТА И ВРЕМЕТО
 • Постоянна Скорост
 • Изместване (м)
 • 
 • Час (и)
 • Скорост (m / s)
 • Час (и)
 • Намаляване на Скоростта (Отрицателно ускоряване)
 • 
 • Изместване (м)
 • Час (и)
 • Скорост (m / s)
 • Час (и)
 • Час (и)
 • Час (и)
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family