Пътна Карта на Продукта

Пътна Карта на Продукта
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Създайте продуктова пътна карта

Създайте Пътна Карта на Продукта

Пътна карта за продуктите е визуално описание на това как даден продукт ще расте или ще израсне за определена времева линия. Пътната карта за продуктите обикновено съдържа основните аспекти на продукта, които компанията планира да развива. Това е зададено по график, така че заинтересованите страни да могат да следят растежа, за да се уверят, че всичко е на път. Пътната карта често се разделя на по-малки подраздели, така че заинтересованите страни да могат да видят какво работи компанията през дадена седмица. Наличието на силна продуктова пътека е необходимо за поддържането на нова компания на път за успех.




Вижте някои от другите ни бизнес ресурси!


Текст на Статията

  • Цели
  • Епични (големи идеи)
  • Приложими Елементи
  • Timeline
  • 
  • 
  • 
  • 
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family