Приказка за Речника на Despereaux

Актуализирано: 5/27/2017
Приказка за Речника на Despereaux
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Despereaux Lesson Plans

Приказката на Деспреа от Кейт Ди Камило

Уроци по Плановете на Елизабет Педро

The Tale of Despereaux by Kate DiCamillo is a fairy tale about an unusual mouse named Despereaux, a beautiful princess, a poor girl desperate to become royalty, and a deceitful rat with a plan to get revenge.


Приказката на Десперо

Описание на Статията

Речник за Приказката на Despereaux

Текст на Статията

  • КОВАРСТВО
  • Изпрати го на плъховете!
  • ОБЩИТЕЛЕН
  • ЗЛОВЕЩ
  • п. Предателство на доверие, невежество
  • прил. Дружелюбни, любители на компанията на другите
  • прил. Мрачни, заплашителни или дават впечатление, че ще се случи нещо лошо
  • Приказката на Деспреао Лексика