Речник на Маниак Магее

Актуализирано: 5/27/2017
Речник на Маниак Магее
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Maniac Mcgee Lesson Plans

Маниак Магей от Джери Спинели

Уроци по Плановете на Елизабет Педро

Maniac Magee, a novel by Jerry Spinelli, is about Jeffrey “Maniac” Magee, a boy who becomes an orphan when his parents die in a trolley accident. Maniac becomes a legend in Two Mills, a town with an East End for blacks and a West End for whites. Without a place to call home, Maniac bridges racial boundaries with his super athleticism, knot-tying abilities, and overall good character.


Маниак Магей

Описание на Статията

План на урока по маниак Magee

Текст на Статията

  • ПОВРЕДЕНИЯ
  • ХАОС
  • СВЪРЗВАШЕ
  • V. Затегнете заедно или пробийте с щифт или друг остър предмет. Детето се чудеше дали Маниак ще бъде подскачан като балсам с бастун на Финстервалд.
  • п. Диви и шумни разстройства или объркване. Котловият ъгъл се превърна в пандемониум, когато Маниак развърза възела.
  • V. Се свързват гладко или прецизно Маниак и Марс Бар се свързаха в кръстовище и започнаха да се движат заедно.
  • "Maniac Magee" Лексика