Обобщение на Синтеза 1

Обобщение на Синтеза 1

Текст на Статията

  • Name Date
  • TITLE:
  • Summarize Source #1
  • Directions:
  • Summarize Source #2
  • Summarize Source #3
  • Analyze Source #2:
  • Analyze Source #3:
  • Analyze Source #1:
  • Synthesize Sources:
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family