Алитерационна Дейност

Алитерационна Дейност
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Фонологични Дейности за Осъзнаване

Фонологична Осведоменост

Урочни Планове от Лорън Аюбе

Фонологичното осъзнаване е общ термин, който включва много умения и концепции, свързани с отделните звуци или фонеми в изговорените думи. Това е способността да разпознавате и манипулирате тези звуци и е основата за научаване как да четете; без тези умения евентуални проблеми с четенето могат да възникнат в ранна възраст.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Алитерацията е част от фонологичното осъзнаване. Тази дейност може да бъде персонализирана и използвана за ученици на всяка възраст!

Текст на Статията

  • 
  • Alliteration Practice
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family