Определение на Мотива

Актуализирано: 12/26/2017
Определение на Мотива
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Literary Terms - Motif

Мотив

Storyboard That е Картинна Енциклопедия на Литературните Елементи

Научете повече за литературните термини чрез сюжети!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Определение на Мотива

Текст на Статията

  • МОТИВ повтаряща се или видна идея, изображение, символ, характер или ситуация в цяла работа, която сочи към по-голяма тема или послание.
  • Джо е доста сигурен, че с всички мотиви на ковчези, тъмни нощи в гробището и страшни призраци, тази книга вероятно е за смърт.