Въпроси на Контурите

Въпроси на Контурите

Текст на Статията

 • име Дата
 • ЗАГЛАВИЕ:
 • ТЕМА: ЦЕЛ:
 • Начин на Употреба:
 • Какво се случи последно (или въведете друг текст тук)?
 • Внимание Getter (или въведете друг текст тук):
 • Въведение: Кой, какво, кога, къде, защо, как? (или въведете друг текст тук)
 • Какво стана първо (или въведете друг текст тук)?
 • Какво се случи след това (или въведете друг текст тук)?
 • Как се почувствахте? Какво мислихте (или въведете друг текст тук)?
 • Как се почувствахте? Какво мислихте (или въведете друг текст тук)?
 • Как се почувствахте? Какво мислихте (или въведете друг текст тук)?
 • Добавяне на Insight / Затваряне на историята (или да въведете друг текст тук):
Над 30 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family