Обобщение на Главата
Актуализирано: 1/3/2020
Обобщение на Главата
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Graphic Organizers

Скеле за есе

От Механ Кине

Представете си, че учител, г-н Х, решава, че до края на семестъра, неговият клас ще прочете „Властелинът на мухите“ и ще напише есе в пет точки, в което се обсъжда значението на три символа и как те се променят по време на романа. Това е трудна задача, така че г-н Х планира да постави задачата за своите ученици.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Резюме на глава - обучение на скелето

Текст на Статията

  • Основна идея
  • Поддържащи детайли
  • Каква е целта на тази глава?
  • Преходите
  • Обобщение на главата
  • - Каква е настройката на тази глава? - На кой герой или герои се фокусира главата? - Има ли конфликт? Решено ли е? Как?
  • Образ
  • - Как тази глава се свързва с предходната глава? - Как се свързва със следващата глава?
  • Създайте изображение, което илюстрира основната идея на главата.