Структура на Земята

Актуализирано: 8/18/2017
Структура на Земята
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Earth Structure Lesson Plans

Структура на Земята

Планове за Уроци от Оливър Смит

Когато става въпрос за Земята, планетата има повече от очите. Всички слоеве под земната повърхност варират, всеки със своите свойства. Освен това, движението на тектонските плочи в мантията на Земята оформят и променят земните маси в това, което ги познаваме, за да изглеждат днес. Когато учениците научат за пластовете на Земята, те ще могат да разберат как се формират неща като вулкани и имат солидна основа за други науки за Земята!


Структура на Земята

Текст на Статията

  • КОРА Кората е твърд слой от скали по повърхността на планетата. Дебелината варира между 3 и 30 мили.
  • МАНТИЯ Мантата е полу-течен слой магма или разтопена скала, която се движи поради конвекционни токове.
  • ВЪНШНО ЯДРО Течната част на сърцевината, която има подобен състав с вътрешната сърцевина.
  • ВЪТРЕШНО ЯДРО Вътрешното ядро ​​е твърдата част в центъра на Земята. Тя е изработена от желязо и никел и има температури, достигащи 5500°° С.