Пример за Модел на Frayer

Пример за Модел на Frayer
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Въведение в Геометрията

Въведение в Геометрията

Урочни Планове от Анна Уорфийлд

В ранните класове учениците започват да разпознават, назовават и рисуват форми. Тъй като учениците стават по-напреднали, геометрията става по-сложна. Следните дейности имат за цел да помогнат на учениците да овладеят тези концепции и да ги подготвят за бъдещи уроци по геометрия.
Въведение в Геометрията

Описание на Статията

Какво е многоъгълник? Какво не е полигон? Как можете да използвате модели frayer в математически клас? | Шаблони на работен лист за модел на Frayer

Текст на Статията

  • EXAMPLES
  • DEFINITION
  • A polygon is a closed shape with straight sides and angles. The word polygon comes from Greek and means many (poly) angles (gon).
  • POLYGONS
  • 1. Straight Lines, 2. Closed, 3. Angles, 4. More than two sides, 5. No curves
  • 
  • NON-EXAMPLES
  • CHARACTERISTICS
  • 
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family