Да се Остави Навън

Да се Остави Навън
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Leave Out - Английски Фразови Глаголи

Английски Фразеологичен Глагол: Изпускане

Картинна Енциклопедия на Английски Фразеологични Глаголи

Английските фразови глаголи като "to leave out" са трудни! Разгледайте нашата картинна енциклопедия, за да помогнете на учениците от ESL да разберат всяко значение!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • TO LEAVE OUTTo not include someone or somethingExample: Elsa cried because the other children always left her out and wouldn't play with her.
  • The other boys and girls always leave me out and won't let me play with them.
  • Hey! What's wrong?
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family