Барон Де Монтескьо

Барон Де Монтескьо
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Биография на Монтескьо

Барон де Монтескьо

Picture Encyclopedia to Influential People

Научете повече за великите хора, които са повлияли на историята


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Барон Де Монтескьо (1689-1755) Барон Де Монтескьо е френски политически философ по време на Просвещението. Най-значимата публикация на Montesquieu е наречена "За духа на законите", в която той твърди, че за да предотврати корупцията, правителството трябва да бъде разделено на три отрасли. Идеите на Монтескьо за разделяне на силите се превърнаха в план за много правителства, които съществуват днес в света.

Текст на Статията

  • Изпълнителен клон (Прилагане на закони)
  • Барон Де Монтескьо (1689-1755) Барон Де Монтескьо е френски политически философ по време на Просвещението. Най-значимата публикация на Montesquieu е наречена "За духа на законите", в която той твърди, че за да предотврати корупцията, правителството трябва да бъде разделено на три отрасли. Идеите на Монтескьо за разделяне на силите се превърнаха в план за много правителства, които съществуват днес в света.
  • 
  • Законодателен клон (СъздаваЗакони)
  • За Духа на Законите Барон Де Монтескьо
  • 
  • Съдебен Клон  (Тълкува закони)
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family