Използване на Звук

Използване на Звук
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци по Звукови Вълни

Звукови Вълни и Части от Ухото

От Оливър Смит

Какво е звук? Звукът се причинява от вибрации. Височината и силата на звука, който се произвежда, се определят от размера и скоростта на тези вибрации. Учениците ще се радват да използват следните дейности, за да създават диаграми и да разбират звуковите вълни и техните употреби.
Звукови Вълни

Описание на Статията

Използване на Звук

Текст на Статията

  • ХИДРОЛОКАТОР
  • ЕХОЛОКАЦИЯ
  • Лодките излъчват ултразвуков пулс и след това откриват отражението му. Използвайки разликата във времето, може да се изчисли дълбочината на океана.
  • Делфините излъчват ултразвукови импулси и използват ехото, за да намерят нещата под водата.
  • МЕДИЦИНСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ
  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗВУК
  • СЕИЗМОМЕТЪР
  • Медицинският персонал може да използва ултразвук, за да проверява напредъка на бременността. Чрез излъчване на ултразвук и използване на отразения звук, компютърът може да създаде образ на плода.
  • Сеизмографите откриват инфразвукови вълни и могат да бъдат използвани за локализиране на епицентъра на земетресенията.

Присвояване на Изображения

Над 30 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family