Речник на Скелета
Актуализирано: 1/3/2020
Речник на Скелета
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Graphic Organizers

Скеле за есе

От Механ Кине

Представете си, че учител, г-н Х, решава, че до края на семестъра, неговият клас ще прочете „Властелинът на мухите“ и ще напише есе в пет точки, в което се обсъжда значението на три символа и как те се променят по време на романа. Това е трудна задача, така че г-н Х планира да постави задачата за своите ученици.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Лексика Обучение на скеле

Текст на Статията

  • разкаян
  • разкаян
  • дефиниция
  • вина или угризение
  • Образ