Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

Вътрешен Конфликт
Актуализирано: 3/19/2018
Вътрешен Конфликт
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Вътрешен Конфликт

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Литературни Термини

Научете повече за литературните термини със сценарии!
Check out some of our illustrated guides!


Текст на Статията

  • ВЪТРЕШЕН КОНФЛИКТ (CHARACTER vs. SELF) Вътрешният конфликт, известен също като символ срещу себе си, включва избор или вътрешна битка, която основният герой трябва да преодолее, за да израсне, да расте или да реши проблем в техния свят.
  • Лиза погледна огърлицата и седеше на тезгяха. Знаеше, че може да я продаде и да си позволи тази рокля за бала. Никой не гледаше. Но и Лиза знаеше, че кражбата е погрешна. - Трябва ли да отида за това? - попита се тя.
  • 
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family