Патос в Действие

Патос в Действие

Описание на Статията

Какво е Патос - пример за комичен сценарий на Патос | Етос Патос Логос

Текст на Статията

  • You just can't be cool in high school without a white smile!
  • How do you flirt if you're worried your teeth are stained?
  • But, for peace of mind, I use Klean toothpaste!
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family