Логос в Действие

Логос в Действие
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Етос Патос Логос

Реторическият Триъгълник: Етос, Патос, Логос

От Катрин Досимо и Кристи Литълхол

В гимназията учениците трябва да развиват формални умения за писане, да създават есета и аргументи, които са добре обмислени и синтактично разнообразни. Учениците трябва също ефективно да използват убедителни стратегии за писане, за да защитят претенции или гледни точки. Един чудесен начин да се подобри разбирането на учениците за ефективни аргументи е да се преподават аристотеловите понятия "Етос", "Патос" и "Логос". Това изисква основно работно познаване на реториката. Ключът към силното убеждаване в писането е способността да се дисектираме и да потвърждаваме, или да разкриваме реториката на други аргументи.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Етос Патос Логос - Реторическият триъгълник - Логос в действие | Демонстрирайте използването на Логос с комикси!

Текст на Статията

  • Recent studies conclude...
  • Klean toothpaste removes 40% more plaque...
  • and makes your teeth 20% whiter than all other types of toothpaste.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family