Обобщен Синтез 2

Обобщен Синтез 2

Текст на Статията

  • Name Date
  • Summarize Topic #1
  • Summarize Topic #3
  • Summarize Topic #2
  • Directions:
  • TITLE:
  • Analyze Topic #3:
  • Analyze Topic #2:
  • Analyze Topic #1:
  • Synthesize Topics:
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family