Оперативен Лост

Оперативен Лост
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Оперативен Ливъридж

Оперативен Лост

Operation leverage takes into account a company’s fixed costs as a percentage of their total costs. Learn more about business terms through storyboards!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • ОПЕРАТИВЕН ЛИВЪРИДЖ Оперативният ливъридж отчита фиксираните разходи на компанията като процент от общите им разходи. Обикновено се използва за изчисляване на дела на продажбите на компанията.
  • Бракевен Пойнт
  • Общо Приходи
  • Общи Разходи
  • Фиксирани Цени
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family