ИСТОРИЯ - Дупки

ИСТОРИЯ - Дупки
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Части от Разказ Планове за Уроци

Преподаване на Части от Една История

Урочни Планове от Ребека Рей

Парцелът е основното събитие на една история, измислена и представена от писателя като взаимосвързана последователност от събития. Различни жанрове или видове литература могат да съдържат различни последователности или да използват различна терминология. Тази статия е предназначена за начални учители, които преподават на учениците си части от историята.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

ИСТОРИЯ или ИСТОРИЯ - Част от примера за историята: Какви са частите на романа Holes?

Текст на Статията

 • SETTING: TIME AND PLACE
 • S
 • TALKING CHARACTERS
 • T
 • OOPS! THERE'S A PROBLEM
 • O
 • HOW IS IT RESOLVED?
 • R
 • YES! PROBLEM SOLVED
 • Y
 • Modern day, Texas.
 • Stanley Yelnats is the main character.
 • He is accused of stealing a pair of shoes and sent to a boys detention camp.
 • Although, the camp is hard he meets a friend and together they break Stanley's curse and find buried treasure.
 • In the end Zero and Stanley leave the camp. Zero is reunited with his mom.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family