Да се Натъкнеш

Да се Натъкнеш
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Come Across - Английски Фразови Глаголи

Английски Фразов Глагол: To Come Across

Картинна Енциклопедия на Английски Фразеологични Глаголи

Английските фразови глаголи като "to encoming" са трудни! Разгледайте нашата картинна енциклопедия, за да помогнете на учениците от ESL да разберат всяко значение!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Английски Фразови Глаголи - To Come Across

Текст на Статията

  • TO COME ACROSSTo seem to have a particular personality trait or make a certain impressionExample: When I'm stressed out I can sometimes come across as bossy.
  • How did my presentation go? What did people think?
  • Sometimes when you are stressed you can come across as angry!
  • TO COME ACROSSTo meet or find someone or something unexpectedlyExample: Martha was on a morning walk when she came across an old friend's parents.
  • 
  • You won't believe it! I've just come across your parents outside the cafe!
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family