Хелиоцентризма

Хелиоцентризма
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Иновации - Хелиоцентризъм

Какво е Хелиоцентризъм?

Heliocentrism is a model of the universe which put the Sun in the center devised mathematically by Nicolaus Copernicus. Learn more about world changing discoveries with our Picture Encyclopedia!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Нови Новости - Хелиоцентризъм

Текст на Статията

  • ХЕЛИОЦЕНТРИЗМА Един модел на Вселената, който постави Слънцето в центъра, измислен математически от Николай Коперник. Този модел замени геоцентризма, който постави Земята в центъра.
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family