Нива на Уелнес

Нива на Уелнес
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Области на Уелнес – Физически Пример

Области на Уелнес

Планове за Уроци от Патрик Хили

Докато физическото здраве е важно, има четири други жизненоважни аспекта, които трябва да се вземат предвид: социален, духовен, интелектуален и емоционален. Всички те попадат под общия термин "уелнес". Подходът към този модул с деликатност, чувствителност и професионализъм е важен и Storyboard That може да помогне.
Области на Уелнес

Текст на Статията

 • Социален 
 • Емоционален
 • Интелектуален
 • Физически
 • Духовен
 • Социален 
 • Емоционален
 • Интелектуален
 • Физически
 • Духовен
 • Физически
 • Пускам видеоигри твърде много. Може би ще се включа в спорт, който също ще ми позволи да прекарам повече време с приятели.
 • Аз съм щастлив през повечето време, но когато съм тъжна, не казвам на никого. Искам да говоря повече с приятелите си.
 • Емоционален
 • Имам много приятели, но съм толкова зает в училище. Ще играя по-малко видеоигри, за да мога да имам повече време с приятели.
 • Социален
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family