Да Изхвърлите

Да Изхвърлите
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Throw Away - Английски Фразови Глаголи

Английски Фразов Глагол: To Throw Away

Английските фразови глаголи като "to throw away" са трудни! Разгледайте нашата картинна енциклопедия, за да помогнете на учениците от ESL да разберат всяко значение!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Английски Фразови Глаголи - To Throw Away

Текст на Статията

  • TO THROW AWAYTo miss or waste an opportunityHe threw away his opportunity to get the job by arriving to the interview late.
  • You're so late! You've thrown away the opportunity to work here.
  • TO THROW AWAYTo dispose of Mary decide to throw away Rob's old, smelly T-shirt.
  • This T-shirt smells so bad. I'm going to throw it away.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family