Звукови Вълни

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Звукови Вълни
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци по Звукови Вълни

Звукови Вълни и Части от Ухото

От Оливър Смит

Какво е звук? Звукът се причинява от вибрации. Височината и силата на звука, който се произвежда, се определят от размера и скоростта на тези вибрации. Учениците ще се радват да използват следните дейности, за да създават диаграми и да разбират звуковите вълни и техните употреби.
Звукови Вълни

Описание на Статията

Звукови Вълни

Текст на Статията

  • Оригинален следи от осцилоскоп.
  • Звук
  • Осцилоскоп следи
  • По-силна вълна същата стъпка.
  • Същият обем, по-висок тон.
  • Същият обем, по-ниска стъпка.
Над 30 милиона създадени разкадровки