Приказка за Despereaux - Гледна Точка

Актуализирано: 5/27/2017
Приказка за Despereaux - Гледна Точка
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Despereaux Lesson Plans

Приказката на Деспреа от Кейт Ди Камило

Уроци по Плановете на Елизабет Педро

The Tale of Despereaux by Kate DiCamillo is a fairy tale about an unusual mouse named Despereaux, a beautiful princess, a poor girl desperate to become royalty, and a deceitful rat with a plan to get revenge.


Приказката на Десперо

Описание на Статията

Приказка за Despereaux - Гледна Точка

Текст на Статията

  • "Но, читателю, той слушаше сладкия звук ..."
  • 
  • Какво правиш? Scurry!
  • Чувствам се смел!
  • Разказвачът говори директно на читателя.
  • Разказвачът знае какво мислят героите.
  • ГЛЕДНИ ТОЧКИ
  • Разказвачът знае какво чувстват героите.