Съпоставяне

Актуализирано: 1/3/2020
Съпоставяне
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Create User Stories with Storyboard That

Визуално Разказване на Истории със Сюжети

От Аарон Шърман

Разказите са мощен начин за визуално представяне на информацията. В основата си, разказите са набор от последователни рисунки, които разказват история. Чрез разпадане на историята на линейни парчета с размер на ухапване, тя позволява на автора да се фокусира върху всяка клетка поотделно, без да се разсейва. За аудиторията, тя позволява на огромно количество визуален контекст да бъде абсорбиран по забавен и привлекателен начин.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Съпоставяне - Голяма страшна вещица до малък възрастен мъж