Хидравлика
Актуализирано: 6/21/2018
Хидравлика
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Hydraulics

Хидравлика

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете за нововъведенията със стиловете!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Хидравликата е използването на течности като източник на механична сила. Хидравличната машина използва като течност под налягане течност. Хидравликата се използва в широк кръг от различни индустрии, включително строителство, автомобилно инженерство и авиационна техника.

Текст на Статията

  • ХИДРАВЛИКА Хидравликата е използването на течности като източник на механична сила. Хидравличната машина използва като течност под налягане течност. Хидравликата се използва в широк кръг от различни индустрии, включително строителство, автомобилно инженерство и авиационна техника.