Хидравлика

Хидравлика
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Иновации - Хидравлика

Изобретението на Хидравликата

Картинна Енциклопедия на Иновациите

Научете за нововъведенията със стиловете!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Хидравликата е използването на течности като източник на механична сила. Хидравличната машина използва като течност под налягане течност. Хидравликата се използва в широк кръг от различни индустрии, включително строителство, автомобилно инженерство и авиационна техника.

Текст на Статията

  • ХИДРАВЛИКА Хидравликата е използването на течности като източник на механична сила. Хидравличната машина използва като течност под налягане течност. Хидравликата се използва в широк кръг от различни индустрии, включително строителство, автомобилно инженерство и авиационна техника.
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family