Резултат

Резултат
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Стилове на Преговори

Резултат

A deliverable is a product, good, or service that is given to the requester for review. Learn more about business terms through storyboards!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • ДОСТАВИ Доставката е продукт, добър или услуга, която се предоставя на заявителя за преглед. Те могат да бъдат материални или нематериални.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family