Изрежете

Изрежете
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Разфасовки в Бизнеса

Изрежете

Die cutting is the process of using a die to cut out a certain shape of a physical material, like card-stock. Learn more about this and other business terms with our Picture Encyclopedia!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • ИЗРЕЖЕТЕ Die cutting е процесът на използване на матрица за изрязване на определени форми на физически материал
  • 
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family