Спътник

Спътник
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Астрономия - Сателит

Спътник

Picture Encyclopedia of Astronomy Terms

Научете повече за термините на астрономията със стиловете!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Сателит | Сателит, често наричан изкуствен сателит, е машина, поставена в орбита около Земята. Те се използват в много различни области, включително комуникации, излъчване, шпионаж и метеорология.

Текст на Статията

  • СПЪТНИК Сателит, често наричан изкуствен сателит, е машина, поставена в орбита около Земята. Те се използват в много различни области, включително комуникации, излъчване, шпионаж и метеорология.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family