Символи
Актуализирано: 1/3/2020
Символи
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Graphic Organizers

Скеле за есе

От Механ Кине

Представете си, че учител, г-н Х, решава, че до края на семестъра, неговият клас ще прочете „Властелинът на мухите“ и ще напише есе в пет точки, в което се обсъжда значението на три символа и как те се променят по време на романа. Това е трудна задача, така че г-н Х планира да постави задачата за своите ученици.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Есе за скеле от 5 периода

Текст на Статията

 • Conch Shell
 • Име на символа
 • Образ
 • Образ
 • Черупката на раковината представлява цивилизация и ред.
 • Име на символа
 • Символите са обекти, герои, фигури и цветове, използвани за представяне на абстрактни идеи или понятия.
 • Символи
 • Символи
 • Описание на символа и какво представлява.
 • Име на символа
 • Образ
 • Образ
 • Описание на символа и какво представлява.
 • Описание на символа и какво представлява.