Отлагам

Отлагам
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Отложете - Английски Фразови Глаголи

Английски Фразов Глагол: To Put Off

Английските фразови глаголи като "отложи" са трудни! Разгледайте нашата картинна енциклопедия, за да помогнете на учениците от ESL да разберат всяко значение!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Английски Фразови Глаголи - To Put Off

Текст на Статията

  • TO PUT OFFTo postponeExample: Roger suggested that the meeting was put off because Susan was in traffic.
  • Susan is stuck in traffic. We should put off the meeting.
  • That dog stinks! The smell is really putting me off my food!
  • TO PUT OFFTo stop someone concentratingExample: Ana's music was really putting Harry off driving.
  • Can you turn down the music its really putting me off!
  • What other examples can you use to illustrate "to put off"?
  • TO PUT OFFTo make someone not want or dislike somethingExample: The dog's smell really put Elsa off her food.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family