Начало Rime: Начални Звуци

Начало Rime: Начални Звуци
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Фонологични Дейности за Осъзнаване

Фонологична Осведоменост

Урочни Планове от Лорън Аюбе

Фонологичното осъзнаване е общ термин, който включва много умения и концепции, свързани с отделните звуци или фонеми в изговорените думи. Това е способността да разпознавате и манипулирате тези звуци и е основата за научаване как да четете; без тези умения евентуални проблеми с четенето могат да възникнат в ранна възраст.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Onset Rime е част от фонологичното осъзнаване. Учениците могат да плъзгат началните звуци на правилното място! Персонализирайте този работен лист!

Текст на Статията

 •   
 • sw
 • fl
 • gl
 • p
 • h
 • d
 • im
 • ue
 • Onset-Rime Practice
 • en
 • og
 • ag
 • at
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family