Отгоре

Актуализирано: 3/7/2018
Отгоре
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Business Overhead

Отгоре

Overhead is the continuing cost of operating a business, not including labor. Learn more about business terms through storyboards!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • ОТГОРЕ Разходите са непрекъснати разходи за извършване на бизнес, който не включва труд.