Цимент

Цимент
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Иновации - Цимент

Цимент

Storyboard That на Снимката Енциклопедия на Иновациите

The creation of cement made it possible for humankind to construct permanent structures and significant buildings that could withstand the elements and disasters. Learn more about world changing innovations with our Picture Encyclopedia!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Цимент | Създаването на цимент даде възможност на човечеството да изгради постоянни структури и значими сгради, които да издържат на елементите и бедствията. Използването на цимент полага основите на съвременното общество, тъй като е било началото на цяла индустрия и търговия и е използвано за изграждане на градове, пристанища, защитни съоръжения, аквадукти и много други.

Текст на Статията

  • ЦИМЕНТ Създаването на цимент даде възможност на човечеството да изгради постоянни структури и значими сгради, които да издържат на елементите и бедствията. Използването на цимент полага основите на съвременното общество, тъй като това е началото на цяла индустрия и търговия и е използвано за изграждане на градове, пристанища, защитни съоръжения, аквадукти и много други.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family