Хартия

Хартия
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Иновации - Хартия

Историята на Хартията

Научете повече за невероятни изобретения и открития!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Хартия | Хартията е изобретана в Китай около 100 пр.н.е. Употребата му се разпространяваше през война и през Пътя на коприната. Хартията се използва всеки ден в къщата, в бизнеса, в училището и т.н., и това е материалът, на който нашата история е написана и запазена.

Текст на Статията

  • ХАРТИЯ Документът е изобретен в Китай около 100 г. пр. Хр. Употребата му се разпространява чрез война и през Пътя на коприната. Хартията се използва всеки ден в къщата, в бизнеса, в училище и т.н., и това е материалът, върху който е написана и запазена нашата история.
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family