Арх

Арх
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Части от Разказ Планове за Уроци

Преподаване на Части от Една История

Урочни Планове от Ребека Рей

Парцелът е основното събитие на една история, измислена и представена от писателя като взаимосвързана последователност от събития. Различни жанрове или видове литература могат да съдържат различни последователности или да използват различна терминология. Тази статия е предназначена за начални учители, които преподават на учениците си части от историята.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Шаблон за арката на събитието. Използвайте този шаблон, за да научите учениците да съставят диаграми и части от историята!

Текст на Статията

  • INTRODUCTION
  • PROBLEM
  • EVENTS
  • CLIMAX
  • PROBLEM IS RESOLVED
  • CONCLUSION
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family