Дефиниция на елемент за действие

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Дефиниция на елемент за действие
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Бизнес Ресурси

Елемент за Действие: Значение и Примери

An action item is a distinct task or objective that results from a meeting. Learn more about business terms through storyboards!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Елементът за действие е отделна задача или цел, която е резултат от среща. Задачата трябва да бъде завършена от индивида или екипа.

Текст на Статията

  • ЕЛЕМЕНТ НА ДЕЙСТВИЕ Елементът за действие е отделна задача или цел, която е резултат от среща. Задачата трябва да бъде завършена от индивида или екипа.
  • Страхотна идея, можеш ли да построиш прототипа?
  • Мозъчна Атака сесия
Над 30 милиона създадени разкадровки