Action Item

Action Item
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Бизнес Ресурси

Елемент на Действие

An action item is a distinct task or objective that results from a meeting. Learn more about business terms through storyboards!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • ЕЛЕМЕНТ НА ДЕЙСТВИЕ Елементът за действие е отделна задача или цел, която е резултат от среща. Задачата трябва да бъде завършена от индивида или екипа.
  • Страхотна идея, можеш ли да построиш прототипа?
  • Мозъчна Атака сесия
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family