Agile Пример

Agile Пример
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Agile Infographics

Agile Infographics

Подвижното развитие е модерният стил на разработване на продукти, който разделя големите проекти на отделни, дискретни задачи, насочени към постигане на определена цел на продукта. Една от основните цели на гъвкавото развитие е постоянното тестване, анализиране и повторение на продукта, за да се адаптира към нуждите на крайния потребител. Създаването на инфографика за вашия гъвкав процес е най-добрият начин да приложите гъвкавостта си с екипа си.


Check out some of our other infographic templates!


Текст на Статията

  • Агилни черти на лидера
  • Записва цели и информира всички служители за приоритетите.
  • Изгражда приобщаваща и безопасна среда.
  • Развива взаимоотношения със заинтересованите страни
  • Пъргав лидер
  • Вдъхновява интелигентното поемане на риск.
  • Когато бизнесът се нуждае от промяна, лидерът трябва да развие или да се движи около таланта, за да ги посрещне.
  • Установява защо компанията върши цялата тази работа.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family