APA Библиография

APA Библиография
More Dancing Characters

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Dancing Characters

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Шаблони за Работен Лист за Библиография

Шаблони за Работен Лист за Библиография

Създайте работни листове за библиография, за да помогнете на учениците да научат как да цитират правилно източниците!
Check out some of our other templates!


Текст на Статията

 • име Дата
 • ЗАГЛАВИЕ:
 • Източник на Книгата:
 • Източник на Книгата: 1 Автор
 • Източник на Книгата: Повече от 1 автор
 • Източник на Книгата: Корпоративен Автор / Организация
 • Източник на Книгата: Редактор
 • Източник на Книгата: Издания
 • Източник на Книгата: Антология, Колекция, Глава или Справка
 • Начин на Употреба:
 • напр .: Smith, J. (1645). Кацане във Вирджиния.Обиколка на новия свят(4-та издание). W. Bell (Ed.). Лондон, London Publishing.
 • Последното име на автора, първо и средно копие на автора. (Година на публикуване).Заглавие на книгата.[или italicize] Град на издаване,Издател. напр .: Smith, J. (1645).Обиколка на новия свят.Лондон, London Publishing.
 • напр. Smith, J., & Bell, W. (1645).Обиколка на новия свят.Лондон, London Publishing.
 • напр .: Асоциация "Нова световна обиколка". (1645).Обиколка на новия свят.Лондон, London Publishing.
 • напр .: Smith, J. (1645).Обиколка на новия свят.W.Bell (Ed.). London, London Publishing, 1645.
 • напр .: Smith, J. (1645).Обиколка на новия свят(4-та издание). Лондон, London Publishing.
 • Препратки
 • Въведете втора и следващи редове от .05 инча (натиснете TAB веднъж)
 • Размер 12 академичен шрифт, без подчертаване или курсив, центриран в горната част на страницата
 • APA
 • Електронен Източник: Член в Онлайн Научен Списание
 • Електронен Източник: Цял Уебсайт
 • Електронен Източник: Страница на Уебсайт
 • Електронен Източник: Член в Онлайн База Данни
 • Електронен Източник: Видео в YouTube
 • Електронен Източник: Вестникарска Статия
 • Електронен Източник: Подкаст
 • Електронни източници: използвайте http: // Използвайте номерата на абзаците (пара или пар.), Ако няма номера на страници
 • Редактор, автор, име на компилатор. (Година, месец, дата на публикуване).Дял на Статията. [или курсиране] Извлечен от URL. напр .: Smith, J. (2018, 5 януари).Обиколка на новия свят.Изтеглено от http://londontourcompany.com/smith
 • напр .: Smith, J. (2018, 5 януари). Кацане във Вирджиния.Обиколка на новия свят.Взето от http: //www.londontourcompany.com/virginia
 • напр. Smith, J. (1985, June 14). Кацане във Вирджиния.Турнирното Време. Изтеглено от http://www.thetouringtimes.com/1985/06/14/landing-in-virginia
 • напр .: Smith, J. (1945). Кацане във Вирджиния.Обиколка на Новия Свят. (3) 4, 200-235. Дой: 10.100546 / s54294-005891546-4
 • напр .: Лондонската туристическа компания. (2014 г., 4 юли). Кацане във Вирджиния и други забавни приключения. [Видео File]. Изтеглено от https: //www.youtube.com/watch?v=SMiT074eLes
 • напр. Smith, J. & Bell, W. (2014 г., 4 юли). Кацане във Вирджиния и други забавления приключения.Разговори с изследователи, Подкастът е извлечен от HTTP: //www.npr.org/podcasts/16452014/conversations-with-explorers
 • напр .: Smith, J. (1945). Кацане във Вирджиния.Обиколка на Новия Свят. (3) 4, 200-235. Изтеглено отHTTP: //www.londontourcompany.com/virginia/article/1945
 • APA
 • Практика: Използвайте линиите по-долу, за да попълните информацията за източниците за вашата Страница с референции за APA.
 • Препратки
 • APA
 • Подредете източници по азбучен ред; двойно пространство навсякъде, но не тройно пространство между източниците. Използвайте размер 12 академичен шрифт!
 • Използвайте издателския град само ако книгата е била публикувана преди 1900 г., има публикуване на офиси в повече от една държава или ако издателят не е добре известен.
Над 30 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family